Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos - Secretaría General de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Bandera Unión Europea

Relacións financeiras entre España e a UE

Esta publicación detalla as principais características do orzamento xeral da Unión Europea anual, incluíndo unha síntese da súa evolución histórica, resume as relacións financeiras entre España e a Unión Europea nos últimos anos, e inclúe unha serie de anexos nos que se inclúen, entre outros, os dedicados a actuacións comunitarias extraorzamentarias.

Data da última actualización: 9/2/2018